Tính năng đặc sắc

Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày

Đặc Sắc PK ” Chỉ Đạo ” hấp dẫn

Ngày: 07-12-2022 14:12:42

Giới thiệu các giới hạn và điều chỉnh so với các máy chủ Kiếm Thế khác, nhằm mang lại tính nâng cao về PK tính toán và sức mạnh đặc biệt.

HOẠT ĐỘNGNỘI DUNG & TÍNH NĂNG GIỚI HẠN PK
Tống KimGiới hạn tối đa 6 acc / 1 ip
Sử dụng trên các tài khoản cùng IP BQT sẽ khóa vĩnh viễn không cần thông báo
Công Thành ChiếnThứ 3 hàng tuần
Giới hạn 1 acc
Mỗi bang hội tối đa 40 acc
Yêu cầu tài phú sẽ được tính theo từng giai đoạn
Trong CTC không thể tổ đội
Tần Thủy HoàngTầng lăng 5 – sau khi mở giới hạn cấp 100>
Giới hạn 1 acc
Trong thời gian diễn ra TTH không thể sử dụng càn khôn phù
Hỏa Kỳ Lân20:00 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần sau khi mở giới hạn cấp 100>
Trong thời gian diễn ra Hỏa Kỳ Lân không thể sử dụng hồi sinh và càn khôn phù
Tranh Đoạt Lãnh ThổThứ 7 và CN hàng tuần
Trong thời gian diễn ra TDLT không thể sử dụng hồi sinh và càn khôn phù
Boss Hoàng KimHồi sinh và càn khôn phù có thời gian hồi là 10 giây / 1 lần sử dụng