Tính năng đặc sắc

Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày

Hệ thống Danh Vọng & cách luyện hóa trang bị

Ngày: 08-06-2022 08:06:48

CHI TIẾT BẢNG ĐIỂM DANH VỌNG TRANG BỊ – HOÀNG KIM VÀ BẠCH NGÂN

NPC Liên Quan

Tiểu Du Long Danh Vọng

  • Tiểu Du Long có thể mua thông qua NPC Long Ngũ Thái Gia -> Tiệm Tiểu Du Long với giá 1.000 Tiền Du Long
  • Du Long Danh Vọng Đại có thể mua tại NPC Long Ngũ Thái Gia -> Tiệm Du Long với giá 10.000 Tiền Du Long
Danh VọngLoại Tiểu Du LongGia Tăng
Tranh Đoạt Lãnh ThổNón4.400 điểm
Liên ĐấuY Phục5.700 điểm
Thịnh Hạ 2008Lưng100 điểm
Di Tích Hàn VũBao Tay300 điểm
Đoàn Viên Dân TộcGiày50 điểm
Thịnh Hạ 2010Liên500 điểm
Đại Hội Võ LâmNhẫn480 điểm
Liên Đấu ServerBội480 điểm
Chúc PhúcPhù860 điểm

Hệ thống Danh Vọng

Danh VọngTrang Bị Mua ĐượcBạch NgânHoàng Kim
Tranh Đoạt Lãnh ThổNónCấp 5
44.000 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 6
114.000 điểm
Liên ĐấuY PhụcCấp 5
94.000 điểm
(= 17 Tiểu Du Long)
Cấp 6
244.000 điểm
Thịnh Hạ 2008LưngCấp 2
1.000 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 3
3.000 điểm
Di Tích Hàn VũBao TayCấp 2
3.000 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 3
9.000 điểm
Đoàn Viên Dân TộcGiàyCấp 2
500 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 3
1.500 điểm
Thịnh Hạ 2010LiênCấp 2
5.000 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 3
15.000 điểm
Đại Hội Võ LâmNhẫnCấp 2
4.800 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 3
14.400 điểm
Liên Đấu ServerBộiCấp 2
4.800 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 3
14.400 điểm
Chúc PhúcPhùCấp 4
8.600 điểm
(= 10 Tiểu Du Long)
Cấp 5
18.600 điểm

Danh Vọng Luyện Hóa Bộ Trang Bị

  • Bộ Tranh Đoạt Lãnh Thổ ( gồm luyện hóa Nón + Lưng + Liên – cấp yêu cầu lần lượt 2-3-4 ) khi đạt đủ cấp danh vọng có thể đến NPC Quan Lãnh Thổ tại các Thành Thị mua đồ phổ luyện hóa đồ > Đến NPC Dã Luyện Đại Sư để tiến hành luyện hóa Bộ Trang Bị

  • Bộ Võ Lâm Liên Đấu ( gồm luyện hóa Áo + Phù + Nhẫn – cấp yêu cầu lần lượt 2-3-4 ) khi đạt đủ cấp danh vọng có thể đến NPC Quan Liên Đấu tại các Thành Thị mua đồ phổ luyện hóa đồ > Đến NPC Dã Luyện Đại Sư để tiến hành luyện hóa Bộ Trang Bị

  • Bộ Tiêu Dao ( gồm luyện hóa Tay + Bội + Giày – cấp yêu cầu lần lượt 2-3-4 ) khi đạt đủ cấp danh vọng có thể đến NPC Hoành Phi ( tiêu dao cốc ) tại khu Báo Danh Tiêu Dao Cốc mua đồ phổ luyện hóa đồ > Đến NPC Dã Luyện Đại Sư để tiến hành luyện hóa Bộ Trang Bị

  • Bộ Thủy Hoàng cấp cao ( gồm luyện hóa ” Tay cấp 105 + Bội cấp 110 + Áo cấp 115 – cấp yêu cầu lần lượt 2-3-4 ) danh vọng để lên bắt buộc phải trian kiếm trong Tầng Lăng > khi đạt đủ cấp danh vọng có thể đến NPC Bổ Đầu – Quan Nhất Đao tại khu an toàn Tầng Lăng 1 mua đồ phổ luyện hóa đồ > Đến NPC Dã Luyện Đại Sư để tiến hành luyện hóa Bộ Trang Bị ( yêu cầu trang bị đã luyện hóa bộ 1 mới có thể lên bộ cao cấp Tần Thủy Hoàng )

  • Vũ khí tầng lăng cấp 1 – Vũ Khí Luyện Hóa Đồ Phổ ( đổi từ 5 Hòa Thị Bích – Hoặc 500 điểm Tầng Lăng Phát Khâu Môn ) > khu an toàn Tầng Lăng 3 gặp NPC Giang Hồ Tiền Bối – Dã Tẩu chọn đổi thanh đồng luyện hóa bằng danh vọng hoặc Hòa Thị Bích > Đến NPC Dã Luyện Đại Sư để tiến hành luyện hóa Vũ Khí Tầng Lăng Cấp 1 > Vũ Khí Cấp 2 mua bằng danh vọng khi đạt cấp 2 và cấp 3 ( cấp 2 = sử dụng 200 viên Hòa Thị Bích, cấp 3 = sử dụng 300 viên Hòa Thị Bích và đã đạt cấp 2 trước đó ) Yêu Cầu nhân vật cấp 110 mới có thể đeo