Tính năng đặc sắc

Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày

Khắc phục lỗi C++ / win yêu cầu cấp quyền ADMIN – Trên WIN 10

Ngày: 08-06-2022 08:06:35

Hướng dẫn khắc phục lỗi C++ : AE FIX XONG KHÔNG CHẠY AUTOUPDATE NỮA NHÉ, CHẠY LÀ PHẢI LÀM LẠI THAO TÁC NÀY ĐẤY

  • Bước 1: Mở thư mục chứa game tìm file Config.exe, chỉnh chế độ sang 2D, sau đó nhấn Cập Nhật
  • Bước 2: Chuột phải vào file Game.exe chọn properties
  • Bước 3: Chọn tiếp Compatibility đánh dấu tick vào ô:Run this program … và chọn Windows 7, Đánh dấu tích vào ô Reduced color mode và chọn 16-bit (65536) color, nhấn Apply và OK

WIN 10 YÊU CẦU CẤP QUYỀN – ADMIN

Cái này xảy ra khi game.exe và autopk ae đăng nhập bị diss nhân vật hoặc autopk không nhận nhân vật. Cách fix rất đơn giản

Như hình ở trên – AE click vào file Game và AutoPK vào mục Compatibility, tích vào ông Run this program as an administrator, xong nhấn Apply và OK là xong

AutoPK cũng làm tương tự nhé