Tính năng đặc sắc

Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày

Lộ trình Game và Giới hạn cấp độ máy chủ S4 Mộc Kiếm

Ngày: 13-12-2022 05:12:00

GIỚI HẠN CẤP ĐỘ MÁY CHỦ MỚI

Cấp ĐộThời Gian
Cấp 80 > 89Chính thức mở máy chủ 01/04/2023
Cấp 90 > 99dự kiến 10 ngày sau khi máy chủ Open
Cấp 100 > 109dự kiến 3 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 90>99
Cấp 110 > 119dự kiến 3 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 100>109
Cấp 120 > 129dự kiến 3 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 110>119
Cấp 130 > 139dự kiến 4 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 120>129
Cấp 140 > 170dự kiến
Cấp 170 > 200dự kiến

GIỚI HẠN CƯỜNG HÓA NGŨ HÀNH ẤN – LÔI ĐÌNH ẤN

Thông TinGhi Chú
OpenNgũ Hành Ấn 1000 điểm
Mở giới hạn cấp 119Lôi Đình Ấn có thể nâng 1500 điểm

SỬ DỤNG TINH LỰC HOẠT LỰC / NGÀY

Cấp ĐộGiới hạn số lượng sử dụng Tinh Lực & Hoạt Lực
Cấp 80 > 89Tinh Lực 30 bình
Hoạt Lực 30 bình
Cấp 90 > 99
Cấp 100 > 109
Cấp 110 > 119
Cấp 120 > 129
Cấp 130 > 139
Cấp 140 > 170
Cấp 170 > 200

BOSS VÀ HOẠT ĐỘNG

Thông TinThời gian
BOSS 55 và 75Khi máy chủ Open
Tiêu Dao CốcKhi máy chủ Open
Thi Đấu Loạn PháiKhi máy chủ Open
Thứ 6 19:30 hàng tuần
Bạch Hổ ĐườngKhi máy chủ Open
Tống KimKhi máy chủ Open
Tranh Đoạt Lãnh ThổKhi máy chủ Open tuần thứ 2
BOSS 95Khi máy chủ mở cấp 90>99
Quân DoanhKhi máy chủ mở cấp 90>99
Tần Thủy Hoàng & Tầng LăngTuần Thứ 2
Khi máy chủ mở cấp 100>109
Thời gian 22:35 hàng ngày
BOSS Hỏa Kỳ LânTuần Thứ 2
Khi máy chủ mở cấp 100>109
Thứ 4 : 20:00
Công Thành ChiếnKhi máy chủ mở cấp 100>109
Thứ 3 : 19:45
Tại thành Phường Tường
Lâu Lan Cổ ThànhKhi máy chủ mở cấp 100>109
Yêu cầu FF7 trở lên mới có thể vào
EXP – Mãnh ghép trang bị đồng hành
Thiệp lụa bắt petKhi máy chủ mở cấp 100>109
Trang bị bạng đồng hànhKhi máy chủ mở cấp 100>109
Tối đa cấp 1
Tuần 1 5 món
Tuần 2 5 món tiếp theo
BOSS Lam Kỳ LânTuần Thứ 2
Khi máy chủ mở cấp 110>119
Thứ 5 : 20:00
Thiệp bạc bắt pétKhi máy chủ mở cấp 110>119
Trang bị bạng đồng hànhKhi máy chủ mở cấp 110>119
Tuần 1 Tối đa 5 món cấp 2
Tuần 2 5 món tiếp theo
BOSS Tướng QuânKhi máy chủ mở cấp 120>129
Thứ 7 : 17:00
Tuần 1 Tối đa 5 món cấp 3
Tuần 2 5 món tiếp theo
Trang bị bạng đồng hànhKhi máy chủ mở cấp 120>129
Tối đa cấp 4
BOSS Anh Hùng Hội TụKhi máy chủ mở cấp 130>139
BOSS Hoàn Nhan Hồng LiệtKhi máy chủ mở cấp 140>170