Tính năng đặc sắc

Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày

[ S5 Kim Kiếm ] Lộ trình mở giới hạn

Ngày: 13-12-2022 05:12:00

GIỚI HẠN CẤP ĐỘ MÁY CHỦ MỚI

Cấp ĐộThời Gian
AlphatestTest có xóa nhân vật từ 10h ngày 24/08/2023 đến 23h ngày 25/08/2023
Cấp 80 > 89dự kiến 14 ngày sau khi máy chủ Open
Cấp 90 > 99dự kiến 2 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 80>89
Cấp 100 > 109dự kiến 3 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 90>99
Cấp 110 > 119dự kiến 3 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 100>109
Cấp 120 > 129dự kiến 3 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 110>119
Cấp 130 > 139dự kiến 4 tuần sau khi máy chủ mở giới hạn 120>129
Cấp 140 > 170dự kiến
Cấp 170 > 200dự kiến

GIỚI HẠN CƯỜNG HÓA NGŨ HÀNH ẤN – HỘI TỤ ANH HÙNG ẤN

Thông TinGhi Chú
OpenNgũ Hành Ấn 1000 điểm
Mở giới hạn cấp 119Anh Hùng Ấn có thể nâng 1500 điểm

SỬ DỤNG TINH LỰC HOẠT LỰC / NGÀY

Cấp ĐộGiới hạn số lượng sử dụng Tinh Lực & Hoạt Lực
Cấp 80 > 89Tinh Lực 30 bình
Hoạt Lực 30 bình
Yêu cầu 100 vạn đồng tích lũy mới có thể mua
Cấp 90 > 99
Cấp 100 > 109
Cấp 110 > 119
Cấp 120 > 129
Cấp 130 > 139
Cấp 140 > 170
Cấp 170 > 200

BOSS VÀ HOẠT ĐỘNG

Thông TinThời gian
BOSS 55 và 75Khi máy chủ Open
Tiêu Dao CốcKhi máy chủ Open
Thi Đấu Loạn PháiKhi máy chủ Open
Thứ 6 19:30 hàng tuần
Bạch Hổ ĐườngKhi máy chủ Open
Tống KimKhi máy chủ Open
Tranh Đoạt Lãnh ThổKhi máy chủ Open tuần thứ 2
BOSS 95Khi máy chủ mở cấp 90>99
Quân DoanhKhi máy chủ mở cấp 90>99
Tần Thủy Hoàng & Tầng LăngTuần Thứ 2
Khi máy chủ mở cấp 100>109
Thời gian 22:35 hàng ngày
BOSS Hỏa Kỳ LânTuần Thứ 2
Khi máy chủ mở cấp 100>109
Thứ 4 : 20:00
Công Thành ChiếnKhi máy chủ mở cấp 100>109
Thứ 3 : 19:45
Tại thành Phường Tường
Lâu Lan Cổ ThànhKhi máy chủ mở cấp 100>109
Yêu cầu FF7 trở lên mới có thể vào
EXP – Mãnh ghép trang bị đồng hành
Thiệp lụa bắt petKhi máy chủ mở cấp 100>109
Trang bị bạng đồng hànhKhi máy chủ mở cấp 100>109
Tối đa cấp 1
Tuần 1 5 món
Tuần 2 5 món tiếp theo
BOSS Lam Kỳ LânTuần Thứ 2
Khi máy chủ mở cấp 110>119
Thứ 5 : 20:00
Thiệp bạc bắt pétKhi máy chủ mở cấp 110>119
Trang bị bạng đồng hànhKhi máy chủ mở cấp 110>119
Tuần 1 Tối đa 5 món cấp 2
Tuần 2 5 món tiếp theo
BOSS Tướng QuânKhi máy chủ mở cấp 120>129
Thứ 7 : 17:00
Tuần 1 Tối đa 5 món cấp 3
Tuần 2 5 món tiếp theo
Trang bị bạng đồng hànhKhi máy chủ mở cấp 120>129
Tối đa cấp 4
BOSS Anh Hùng Hội TụKhi máy chủ mở cấp 130>139
BOSS Hoàn Nhan Hồng LiệtKhi máy chủ mở cấp 140>170