Tính năng đặc sắc

Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày

Thiếu Lâm

Hệ Phái Đao Côn

Thiếu Lâm: "Thiên hạ công phu xuất thiếu lâm". Thiếu Lâm phái với hàng trăm năm lịch sử được tôn xưng là Thái Sơn Bắt Đẩu của Võ Lâm Trung Nguyên.

Thiên Vương

Hệ Phái Thương Chùy

Thiên Vương: Ngay từ thuở khai nguyên, dưới ngọn cờ thế thiên của Chung Tương (tự Sở Vương), Thiên Vương bang đã là một bang phái hùng mạnh, có sức ảnh hưởng rất lớn trên chốn giang hồ.

Đường Môn

Hệ Phái Tụ tiễn Phi đao

Đường Môn: "Mười bước đoạt mạng, ngàn dặm chẳng lưu danh, việc xong phắt áo đi, không lưu hình lẫn tích". Đó là những gì võ lâm biết về Đường Môn.

Ngũ Độc

Hệ Phái Đao Chưởng

Ngũ Độc: "Diêm Vương đòi mạng còn xin khất, Ngũ Độc giáo hạ độc tất mạng vong". Người trong võ lâm đều dặn dò nhau rằng trên bước đường hành tẩu, nếu gặp đệ tử Ngũ Độc nên có bảy phần.

Thúy Yên

Hệ Phái Kiếm Đao

Thúy Yên: Thiên hạ đại loạn, giang hồ chìm trong hào kiếp, mười hai môn phái lâm vào cảnh rối ren. May thay, nhờ sự ứng cứu kịp thời, Doãn Hàm Yên đang ẩn cư ở hải Ngoại Tiên Sơn, Thúy Yên thoát khỏi đại họa diệt môn.

Đoàn Thị

Hệ Phái Kiếm Chỉ

Đoàn Thị: Đoàn Thị Đại lý dòng dõi hoàng tộc, phẩm chất cao quý, phú khả địch quốc. Truyền nhân của Đoàn Thị Đại Lý tinh thông cầm kỳ thi họa, bản tính tao nhã.

Nga My

Hệ Phái Kiếm Chưởng

Nga My: Nga My ra đời tại Nga My sơn, nằm giữa hai dòng Hắc Thủy và Bạch Thủy, thần khí linh thiêng, đình đài lầu các, khe hẹp lũng sâu, tùng xanh bách biếc, thác nước tung bay, được ca tụng là "Nga My thiên hạ tú".

Võ Đang

Hệ Phái Kiếm Khí

Võ Đang: Võ Đang là đại diện tiêu biểu cho Bạch Đạo của võ lâm, nội công tâm pháp thâm hậu, kỹ năng luyện đan siêu đẳng, cùng Nga My phái tề danh Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm Phái.

Côn Lôn

Hệ Phái Kiếm Đao

Côn Lôn: ĐỈnh Côn Lôn Sơn quanh năm phù vân bao phủ, phía dưới là đôi dòng Hắc Ngọc Hà và Bạch Ngọc Hà uốn lượn như điệu vũ của trời đất, Côn Lôn phái mặc nhiên được thể nhân xưng tụng.

Thiên Nhẫn

Hệ Phái Đao Thương

Thiên Nhẫn: Thiên Nhẫn Giáo được xem là một giáo phái chính trị, là công cụ sắc bén do triều đình Kim Quốc lập ra nhằm hiện thực hóa mưu đồ thôn tính Vương triều Tống Quốc.

Cái Bang

Hệ Phái Bổng Chưởng

Cái Bang: Danh chấn thiên hạ với Giáng Long Thập Bát Chưởng. Lừng lẫy giang hồ cùng Đả Cẩu Bổng Pháp. Cái Bang phái - đỉnh đỉnh đại danh cùng Võ Lâm Trung Nguyên.