Tính năng đặc sắc

Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày

[ NẠP THẺ ] Tỉ lệ quy đổi & Quà mốc

Ngày: 08-08-2023 01:08:33

Hướng dẫn Rút Đồng

  • Vào game mở Hành Trang (Phím tắt F2) sau đó tìm vật phẩm Túi Tân Thủ.
  • Chọn tiếp dòng Nhận Đồng Sau Khi Nạp Thẻ.
  • Rút thành công sẽ nhận được Đồng

Tỉ lệ quy đổi : 100K chuyển khoản = 150 vạn đồng
CÚ PHÁP KHI CHUYỂN KHOẢN: NAP + TÊN TÀI KHOẢN [ tk đăng nhập ]
Sau khi chuyển thành công, bạn gửi Bill chuyển lên Fanpage
———————————————-
STK NGÂN HÀNG : MB BANK
02727178888
NGƯỜI NHẬN: NGUYEN THI NHUNG
=========

Cảm ơn và chúc ACE chơi game vui vẻ !

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN ỦNG HỘ SERVER liên hệ ngay Fanpage

Tỷ lệ chuyển khoản ủng hộ : x 150% : Ví Dụ : 100.000 đ = 150 vạn đồng

Tỷ lệ nạp thẻ : Vietel – Mobiphone – Vinaphone : thẻ cào 100K = 100 vạn đồng

  • Tỉ lệ Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công trên website vui lòng vào game mở Túi Tân Thủ để nhận đồng, chi tiết:
Thẻ nạpĐồng nhận
50.000 VNĐ50 vạn Đồng
100.000 VNĐ100 vạn Đồng
200.000 VNĐ200 vạn Đồng
300.000 VNĐ300 vạn Đồng
500.000 VNĐ500 vạn Đồng

Bảng phía trên đây áp dụng cho từng mệnh giá thẻ

Quà tích lũy nạp thẻ

Nhận thông qua NPC Phúc Lợi Nạp Thẻ

Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù

Tích lũyPhần thưởng
50 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
500 Tiền Du Long, 10 huyền tinh cấp 7
100 vạn đồng khóa
200 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
500 Tiền Du Long
100 vạn đồng khóa
500 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
Đặt Quyền: Mua Tinh Lực Hoạt Lực
100 vạn đồng khóa
500 Tiền Du Long
———————–
Đặc Quyền Mua Tinh Lực Hoạt Lực mỗi ngày 20 bình
———————–

==============
Mả Bài: Bôn Tiêu

==============
1.000 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
200 vạn đồng khóa
500 Tiền Du Long, 100 mãnh dây cương thần bí
Bôn Tiêu + 100 mãnh Dây Cương = Xích Thố
==============
Mã Bài: Xích Thố

==============
Danh Hiệu Thành Viên Thân Thiết
2.000 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
200 vạn đồng khóa
500 Tiền Du Long
Đặt Quyền: Mua mật tịch trung miễn phí tại NPC Tiền Trang
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============
Mặt Nạ Lưu Vân Quán

==============
Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Đồng
4.000 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
500 vạn đồng khóa
500 Tiền Du Long, 500 mãnh dây cương thần bí
Xích Thố + 500 mãnh Dây Cương = Phiên Vũ
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============
Mả Bài: Phiên Vũ

==============
Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Bạc
6.000 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
———————–
Đặc Quyền Mua Tinh Lực Hoạt Lực mỗi ngày 50 bình
———————–
500 vạn đồng khóa
500 Tiền Du Long + 300 mãnh huyết ngọc
Lưu Vân Quán + 300 mãnh huyết ngọc = Thanh Vân Quán
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============
Mặt Nạ Thanh Vân Quán

==============
Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Vàng
8.000 vạn ĐồngCấp độ yêu cầu : 80
500 vạn đồng khóa
500 Tiền Du Long, 1000 mãnh dây cương thần bí
Phiên Vũ + 1000 mãnh Dây Cương = Ức Vân
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============
Mả Bài: Ức Vân

==============
Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Bạch Kim
12.000 vạn ĐồngCấp nhận yêu cầu cấp 90
500 vạn đồng khóa
1000 Tiền Du Long + 600 mãnh huyết ngọc
Thanh Vân Quán + 600 mãnh huyết ngọc = Giao Vân Quán
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============
Mặt Nạ Giao Vân Quán

==============
Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
16.000 vạn ĐồngCấp nhận yêu cầu cấp 90
———————–
Đặc Quyền Mua Tinh Lực Hoạt Lực mỗi ngày 100 bình
———————–
500 vạn đồng khóa
1000 Tiền Du Long, 2000 mãnh dây cương thần bí
Ức Vân + 2000 mãnh Dây Cương = Lăng Thiên
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============
Đặt Quyền: Mua FF Không Tốn NHHT
==============
Mả Bài: Lăng Thiên

==============
Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
20.000 vạn ĐồngCấp nhận yêu cầu cấp 90
500 vạn đồng khóa
1000 Tiền Du Long + 1000 mãnh huyết ngọc
Giao Vân Quán + 1000 mãnh huyết ngọc = Thiên Vân Quán
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============
Mặt Nạ Thiên Vân Quán

==============
Đặt Quyền: Mua Mật Tịch Cao Không cần Tiền Du Long
==============
Danh Hiệu : Huyết Long Phá Thiên
25.000 vạn ĐồngCấp nhận yêu cầu cấp 100
1000 vạn đồng khóa
1000 Tiền Du Long, 4000 mãnh dây cương thần bí
Lăng Thiên + 4000 mãnh Dây Cương = Trục Nhật
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
==============

==============
Danh Hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn
30.000 vạn ĐồngCấp nhận yêu cầu cấp 100
1000 vạn đồng khóa
1000 Tiền Du Long + 2000 mãnh huyết ngọc
Giao Vân Quán + 2000 mãnh huyết ngọc = Hoàng Vân Quán
==============
1 Lượt Chuyển Cường Hoá Trang Bị +12 Trở Lên
Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
Mặt Nạ Hoàng Vân Quán

==============
Danh Hiệu Duy Ngã Độc Tôn
35.000 vạn ĐồngCấp nhận yêu cầu cấp 100
1000 Tiền Du Long
1000 vạn đồng khóa
40.000 vạn ĐồngCấp nhận yêu cầu cấp 100
1000 vạn đồng khóa
1000 Tiền Du Long, 8000 mãnh dây cương thần bí
Trục Nhật + 8000 mãnh Dây Cương = 01 Dây Cương Thần Bí : mở lựa chọn 1 trong 5 mã bài Anh Hùng
– Tuyết Hồn Anh Hùng
– Phiên Vũ Anh Hùng
– Lăng Thiên Anh Hùng
– Trục Nhật Anh Hùng
– Ức Vân Anh Hùng

==============
Danh Hiệu Và Vòng Sáng Anh Hùng

45.000Cấp nhận yêu cầu cấp 110
2000 tiền du long
2000 vạn đồng khóa
50.000Cấp nhận yêu cầu cấp 110
2000 vạn đồng khóa
2000 Tiền Du Long + 5000 mãnh huyết ngọc
Hoàng Vân Quán + 5000 mãnh huyết ngọc = Tuyệt Thế Quán
==============
Mặt nạ : Tuyệt Thế Quán
55.000Cấp nhận yêu cầu cấp 110
2000 tiền du long
2000 vạn đồng khóa
60.000Cấp nhận yêu cầu cấp 110
2000 vạn đồng khóa
2000 Tiền Du Long, 12000 mãnh dây cương thần bí
Ngựa Anh Hùng + 12000 mãnh Dây Cương = Hồng Hoan Anh Hùng
==============
Mã Bài : Hồng Hoan Anh Hùng
  • Nhận thông qua Túi Tân Thủ,  chọn Tích Lũy Thẻ Nạp
  • Với mỗi lần tích lũy 2.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
  • Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch
  • Nhận ngoại trang ưu đãi nạp thẻ thông qua Tích lũy nạp thẻ -> Ngoại trang ưu đãi nạp thẻ ở Túi Tân Thủ